Kullanım Koşullar ve Üyelik Sözleşmesi
Bu internet Sitesini (www.panel.bidgeyayinlari.com.tr Kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

KULLANIM KOŞULLARI
Bu SİTE’de sunulan hizmetler Güzeltepe Mah. Abidin Daver Sk. Sefer Apt. Blok No: 7 iç Kapı No: 9 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Krc Bilişim Ticaret ve Organizasyon Limited Şirketi (Bundan böyle kısaca “Site Sahibi” olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’nin kanuni sahibi Site Sahibi olup, Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Site Sahibi‘ne aittir.
İşbu kullanım koşulları, Site Sahibi tarafından gerektiğinde değiştirilebilir. Değişiklik olması halinde, bunlar Site’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
Site hizmetlerinden faydalanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Site Sahibi tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
Site Sahibi, bu SİTE’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

SÖZLEŞME TANIMLARI
SİTESite Sahibi tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan İnternet Sitesidir.
ÜYESite Sahibi‘den ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Site Sahibi tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek kimlik bilgileri ile SİTE’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler.
KULLANICI: Site Sahibi İnternet Sitesini alışveriş yaparak veya alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.
LİNK: Site üzerinden bir başka internet Sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet Sitesinden SİTE’ye dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
İÇERİK: SİTE’de veya herhangi bir internet Sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazılı ve işitsel imgelerdir.
İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ: Site vasıtası ile sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek veya tüzel kişilerle Site Sahibi arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.
KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, iP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilendirilir.

HİZMETLERİN KAPSAMI
Site Sahibi‘nin, Site üzerinden sunacağı hizmetler sınırlı olmamak üzere; Site Sahibi‘ne ait www.panel.bidgeyayinlari.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde “sözleşmenin satıcıya yüklediği, malın teslim edilmesi” borcunun ifa edilebilir olması durumunda, taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Site Sahibi adına ayıpsız olarak teslimidir.
Site Sahibi, Site üzerinden vereceği hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş kabul edilir.
Site bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Site Sahibi tarafından belirlenecek ve SİTE’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gerekmektedir. Site Sahibi, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlaması ile yürürlüğe koymuş kabul edilir.

GENEL HÜKÜMLER
SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Site üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, Site Sahibi veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin Site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Site Sahibi‘nin doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. İşbu SİTE’nin sahibi Site Sahibi‘dir. Bu Sitede bulunan bilgileri yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar ile, sayfa düzeni ve SİTE’nin sunumu Site Sahibi‘nin veya Site Sahibi‘nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. işbu SİTE’deki bilgilerin veya Site sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, İnternet Sitesi, software-code’ların, html kodu ve diğer kodlar vs. ile Site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi yayınlanması, online veya diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda belirtilen ve bunlarla sınırlı olmayan Site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Site Sahibi ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Site Sahibi hizmetlerini, Site Sahibi bilgilerini ve Site Sahibi‘nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Site Sahibi‘nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Site Sahibi‘nin yazılı izni ile mümkündür. Site Sahibi, Site üzerinden KULLANICl’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “lnternet Sitesi Kullanım Koşulları· hükümleri doğrultusunda kullanılabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Site Sahibi aynı zamanda, KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, iP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanılabilir. KULLANICl’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgiler ender olarak Site Sahibi için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Site Sahibi‘nin işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICl’ların ve ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.
İşbu Site Kullanım Koşulları dahilinde Site Sahibi tarafından açıkça yetki verilmesi hallerde Site SahibiSite Sahibi hizmetleri, Site Sahibi bilgileri, Site Sahibi telif haklarına tabi çalışmaları, Site Sahibi ticari markaları, Site Sahibi ticari görünümü veya bu Site vasıtası ile sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi Üye veya Kullanıcı olmanın doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler Site Sahibi‘nin sorumluluğunda değildir.

SORUMLULUN SINIRLANDIRILMASI
Site Sahibi, SİTE’ye erişilmesi, SİTE’nin veya SİTE’deki bilgilerin ve diğer verilerin programlarının vs. kullanılması sebebi ile, sözleşmenin ihlali, haksız fiil veya başkaca nedenlere binaen, doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Site Sahibi, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE’ye ya da link verilen diğer internet Sitelerine erişilmesi veya SİTE’nin kullanılması ile Site Sahibi‘nin, kullanım/ziyareti sonucunda, doğabilecek her türlü sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

SÖZLEŞMENİN DEVRİ
Site Sahibi, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Site Sahibi işbu “lnternet Sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi”ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Site Sahibi açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Site Sahibi‘nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu “lnternet Sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi”ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve yetkili mahkeme Ankar . Mahkemeleri ve icra Daireleri’dir. Site Sahibi‘nin, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

YÜRÜRLÜK VE KABUL
İşbu “lnternet Sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi”, Site Sahibi tarafından Site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI’ lar ve ÜYE’ ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Site Sahibi, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Site üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop